Over Grunopark B.V.

Geschiedenis

Grunopark is de naam van de oorspronkelijke accommodatie in Harkstede. Bij de overname van de toenmalige camping in 1982, in de Gemeente Slochteren gelegen. Door de aanleg van de woonwijk Meerstad met daaropvolgende gemeentelijke herindeling in 2017, ligt het park nu in de Gemeente Groningen.

De oorspronkelijke opzet van de camping, met overwegend stacaravans, was bij de aanleg in 1972 een logisch gevolg van de verwachte toename van deze vorm van vakantie participatie. De Hollandse Betongroep, legde het park aan en liet het door een dochteronderneming de Bohan exploiteren. Na tien jaar bleken de resultaten niet aan de verwachting te voldoen en werd de camping verkocht.

Na de overname door Piet Swieter in 1982 werd een strategisch plan ontwikkeld dat uiteindelijk moest resulteren in een sportief-recreatief centrum. De kabelwaterskibaan, de roeibaan en de freestyle schansen werden in het eerste decennium na de overname gerealiseerd, in een partnerschap met overheden en sportbonden. Het Grunopark werd, naast de bestaande camping, een naam op het gebied van outdoor sporten. Vele groepen en individuen maken gebruik van de sportieve- en andere mogelijkheden.

Rond de eeuwwisseling trad een nieuwe fase in: de volgende generatie, Anne-Marike Swieter met haar man Erik Kruit trad aan. Enkele jaren erna ook Jan-Willem Swieter. In deze periode werd de exploitatie van Camping Stadspark overgenomen.

Vanaf het jaar 2010 werd opnieuw een strategische heroriëntatie beschreven:
Door de nieuwe wijk Meerstad en het erbij horende Woldmeer kwam het Grunopark in stedelijk gebied te liggen, en wel er midden in. De bedoeling werd het vaste kamperen op jaarplaatsen op den duur op te heffen en het logiesaanbod te upgraden, in de vorm van hotel, groepsaccommodatie en bungalows. Inmiddels waren de onderhandelingen met Meerstad uitgelopen op een verkoop van de roeibaan aan de Gemeente Groningen.

Uiteindelijk zijn de ontwikkelingsplannen voor de gehele accommodatie, na een aanvankelijke overeenstemming met de Gemeente Groningen over de invulling, uitgelopen op een bod door de zelfde Gemeente. In 2022 is binnen de familie na lang beraad en onderhandelingen ingestemd met het finale bod en daarmee de verkoop. Met ingang van 2024 gaat het geheel over naar de Gemeente. Wellicht is er een voortzetting mogelijk van een deel van de sportieve activiteiten, op een nog te bepalen plaats.

Toekomst

Met de verkoop in 2022 treedt een nieuwe fase in, we willen gaan herinvesteren en beraden ons over de toekomst. In moderne termen is ons werkgebied “de vrije tijdseconomie”. Dat is een breder gebied dan toerisme, recreatie en horeca zoals de branche(s) vroeger wel werden aangeduid.
Bij de keuze van de toekomstige activiteiten, overnames en bijbehorende exploitaties richten we ons op een combinatie van “drie pijlers” waarmee we denken voldoende ervaring en affiniteit te hebben:

  • Sport en sportieve recreatie, in kansrijke commerciële vormen
  • Logiesvormen, van kamperen tot hotel
  • Restaurants als mogelijkheid tot versterking van de andere pijlers

Bij alle toekomstige vormen wordt gekeken naar twee belangrijke voorwaarden:

  • De kwaliteit van de locatie
  • De mogelijke combinatie van twee of drie pijlers

Met de beschreven zoektocht naar nieuwe activiteiten wordt in feite het beleid van het Grunopark voortgezet, maar dan op plaatsen waarbij de locatie ook een keuzefactor is geworden.

Het Grunopark wordt daarmee de holding van de dochtermaatschappijen, die in de andere delen van deze website worden beschreven.